Polityka Prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Stosowanie przepisów RODO jest okazją, aby poinformować Państwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe i jakie w związku z tym przysługują uprawnienia. Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagają od Państwa żadnego kontaktu z Armazo Sp. z o. o. Prosimy natomiast o zapoznanie się z poniższą informacją.

2. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE?

Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.loffme.com/sklep/ lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie Sklepu, lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej lub sklepu internetowego. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym mogą się Państwo zapoznać tutaj.

3. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest firma  – Armazo Sp. z o. o., NIP: 5272812996, REGON:  367730375  w dalszej części polityki nazywana „Administratorem”.

4. JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Drogą elektroniczną na adres: biuro@armazo.pl
lub drogą tradycyjną – listownie pod adresem:

Armazo Sp. z o. o.
ul. Twarda 18 XVp.
00-105 Warszawa

5. JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jeżeli korzystacie Państwo z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. W celu wykonywania realizacji Państwa zamówienia w naszym Sklepie – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku akceptacja regulaminu Sklepu. Abyśmy mogli wywiązać się z dostarczenia do Państwa zamówionych produktów będziemy potrzebować od Państwa największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego zamówienia i dostarczenia ich Państwu. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania zamówienia.
 2. W celu prowadzenia Państwa konta na stronie Sklepu – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Państwu również dostęp do przekazanych przez Państwa danych, w tym historii Państwa zakupów i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do założenia konta.
 3. W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji,
 4. Jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail informację handlową dotyczącą produktów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, która nie jest obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili kontaktując się na podane wyżej dane. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia.
 5. W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Sklepu.
 6. W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora,  jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu lub zasad ich przetwarzania, prosimy o kontakt z nami. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez Państwa zgody.

6. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Do Państwa należy decyzja czy i jakie dane nam Państwo udostępnią. Prosimy pamiętać jednak, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia.  Nie podanie wymaganych przez Państwa danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, będziecie Państwo mogli ją cofnąć w każdym czasie.

7. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwo towarów:

 1. W zależności od wyboru przez Państwa sposobu dostarczenia towarów, udostępnimy Państwa dane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. do realizacji dostawy.
 2. W zależności od wyboru przez Państwa sposobu płatności za zakupione towary, udostępnimy Państwa dane operatorom realizującym płatności przez Internet.
 3. Ponadto Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe naszych klientów, w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych Sklepu
 4. Możemy także udostępniać Państwa dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę.

8. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

 1. Niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także Państwa roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.
 2. W razie, gdy zgłosicie Państwo żądanie usunięcia konta w Sklepie możemy przetwarzać Państwa dane w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam.

9. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych, takich jak:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane, prosimy skontaktować się z nami przesyłając zapytanie pod adres biuro@armazo.pl, chętnie na nie odpowiemy.
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych na Państwa koncie w Sklepie. Mogą tam Państwo  edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować.

Jeżeli nie założyli Państwo konta w Sklepie, prosimy kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail biuro@armazo.pl. Na Państwa prośbę – przekażemy informacje, jakie dane są przetwarzane. Przetworzymy je wówczas lub zaktualizujemy na Państwa prośbę.

Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu również prawo do:

 • Usunięcia danych –, jeżeli chcecie Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane, prosimy napisać do nas prośbę o usuniecie Państwa konta w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Prosimy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia Państwa danych, co, do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 • Zgłoszenia sprzeciwu,  co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
 • Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,
 • Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody.

Możecie Państwo wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z naszym Administratorem: biuro@armazo.pl.

10. W JAKIM CZASIE UZYSKACIE PAŃSTWO OD NAS ODPOWIEDŹ?

Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Państwa żądania, oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Państwa danych. W każdym wypadku powinni Państwo od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Państwa żądania. W tym terminie udzielimy Państwu odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości, co do tego czy to Państwo zgłaszają określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

11. INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwo dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych lub chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z RODO, prosimy napisać bezpośrednio do naszego Administratora: biuro@armazo.pl

12. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA) SĄ TO NIEWIELKIE INFORMACJE TEKSTOWE W POSTACI PLIKÓW TEKSTOWYCH, WYSYŁANE PRZEZ SERWER I ZAPISYWANE PO STRONIE OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO (NP. NA DYSKU TWARDYM KOMPUTERA, LAPTOPA, CZY TEŻ NA KARCIE PAMIĘCI SMARTFONA – W ZALEŻNOŚCI, Z JAKIEGO URZĄDZENIA KORZYSTA ODWIEDZAJĄCY NASZ SKLEP INTERNETOWY). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. PLIKÓW COOKIES, A TAKŻE HISTORIĘ ICH POWSTANIA MOŻNA ZNALEŹĆ M.IN. TUTAJ: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

ADMINISTRATOR MOŻE PRZETWARZAĆ DANE ZAWARTE W PLIKACH COOKIES PODCZAS KORZYSTANIA PRZEZ ODWIEDZAJĄCYCH ZE STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 • IDENTYFIKACJA SERWISU, Z KTÓREGO NASTĄPIŁO LOGOWANIE DO SKLEPU INTERNETOWEGO
 • ZAPISYWANIE PRODUKTÓW DODANYCH DO KOSZYKA
 • ZAPISYWANIE DANYCH POTRZEBNYCH DO FINALIZACJI ZAMÓWIENIA, DANE LOGOWANIA DO SKLEPU INTERNETOWEGO
 • DOPASOWYWANIE ZAWARTOŚCI STRONY DO INDYWIDUALNYCH PREFERENCJI ODBIORCY (ODNOŚNIE KOLORÓW, WIELKOŚCI CZCIONKI, WYGLĄDU STRONY) JAK RÓWNIEŻ OPTYMALIZACJA STRON SKLEPU INTERNETOWEGO
 • ZBIERANIE ANONIMOWYCH DANYCH WYKAZUJĄCYCH SPOSÓB, W JAKI STRONA JEST WYKORZYSTYWANA

STANDARDOWO WIĘKSZOŚĆ PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU DOMYŚLNIE AKCEPTUJE ZAPISYWANIE PLIKÓW COOKIES. KAŻDY MA MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ZA POMOCĄ USTAWIEŃ WŁASNEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. OZNACZA TO, ŻE MOŻNA NP. CZĘŚCIOWO OGRANICZYĆ (NP. CZASOWO) LUB CAŁKOWICIE WYŁĄCZYĆ MOŻLIWOŚĆ ZAPISYWANIA PLIKÓW COOKIES – W TYM OSTATNIM WYPADKU JEDNAK MOŻE TO MIEĆ WPŁYW NA NIEKTÓRE FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO (PRZYKŁADOWO NIEMOŻLIWYM MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRZEJŚCIE ŚCIEŻKI ZAMÓWIENIA POPRZEZ FORMULARZ ZAMÓWIENIA Z UWAGI NA NIEZAPAMIĘTYWANIE PRODUKTÓW W KOSZYKU PODCZAS KOLEJNYCH KROKÓW SKŁADANIA ZAMÓWIENIA).

USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA ZGODY NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES PRZEZ NASZ SKLEP INTERNETOWY – ZGODNIE Z PRZEPISAMI TAKA ZGODA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYRAŻONA POPRZEZ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. W BRAKU WYRAŻENIA TAKIEJ ZGODY NALEŻY ODPOWIEDNIO ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZMIANY USTAWIEŃ DOTYCZĄCYCH PLIKÓW COOKIES ORAZ ICH SAMODZIELNEGO USUWANIA W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH INTERNETOWYCH DOSTĘPNE SĄ W DZIALE POMOCY PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ ADMINISTRATOR PRZETWARZA RÓWNIEŻ ZANONIMIZOWANE DANE EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU INTERNETOWEGO (ADRES IP, DOMENA) DO GENEROWANIA STATYSTYK POMOCNYCH W ADMINISTROWANIU SKLEPEM INTERNETOWYM. DANE TE MAJĄ CHARAKTER ZBIORCZY I ANONIMOWY, TJ. NIE ZAWIERAJĄ CECH IDENTYFIKUJĄCYCH OSOBY ODWIEDZAJĄCE STRONĘ SKLEPU INTERNETOWEGO. DANE TE NIE SĄ UJAWNIANE OSOBOM TRZECIM.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

SKLEP INTERNETOWY MOŻE ZAWIERAĆ ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH. ADMINISTRATOR NAMAWIA BY PO PRZEJŚCIU NA INNE STRONY, ZAPOZNAĆ SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI TAM USTALONĄ. NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZY TYLKO NINIEJSZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO.

ADMINISTRATOR STOSUJE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ODPOWIEDNIĄ DO ZAGROŻEŃ ORAZ KATEGORII DANYCH OBJĘTYCH OCHRONĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZABEZPIECZA DANE PRZED ICH UDOSTĘPNIENIEM OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM, ZABRANIEM PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ, PRZETWARZANIEM Z NARUSZENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ORAZ ZMIANĄ, UTRATĄ, USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM.

ADMINISTRATOR ODPOWIEDNIO UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE POZYSKIWANIU I MODYFIKOWANIU PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
•  ZABEZPIECZENIE ZBIORU DANYCH PRZED NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM.
•  DOSTĘP DO KONTA JEDYNIE PO PODANIU INDYWIDUALNEGO LOGINU I HASŁA.